Aby rozpocząć pracę w aplikacji eGabinet należy wykonać następujące kroki:
Zdefiniuj bazę usług/cennik
Dodaj lekarza do przychodni
Dodaj kalendarz lekarzowi
Przypisz usługi lekarzowi

Zdefiniuj bazę usług
Aby dodać wizytę do kalendarza, konieczne jest wybranie usługi, która została przypisana do danego kalendarza. W związku z tym należy uzupełnić bazę usług (inaczej cennik). Możesz to zrobić jako użytkownik w roli admin kliniki. W zakładce Ustawienia > Usługi możesz dodać nową usługę definiując nazwę, czas trwania w minutach, koszt w PLN.

Dodawanie usług do bazy

Dodaj lekarza do przychodni
Lekarza możesz dodać tylko jako admin kliniki w ustawienia > pracownicy. Dodać lekarza do przychodni można na dwa sposoby:
zapraszając do przychodni lekarza, który ma już konto w aplikacji eGabinet. Tutaj będzie potrzebny adres email, na który zarejestrowane jest konto, aby wysłać zaproszenie.
tworząc nowe konto lekarzowi, który jeszcze nie ma danych do logowania. Tutaj potrzebny będzie adres email, na który mamy wysłać zaproszenie do aplikacji i dostępy.

Dodawanie nowego lekarza

Dodaj kalendarz lekarzowi
Po dodaniu lekarza do przychodni, pojawi się on na liście. Po kliknięciu koła zębatego przy imieniu i nazwisku lekarza przejdziemy do jego ustawień.
W sekcji kalendarze dodajemy nowy kalendarz lekarzowi, do którego za chwilę dodamy grafik (godziny przyjęć). Jeśli w danych kliniki uzupełniłeś poprawne dane, to zostaną one wczytane do ustawień dodawanego kalendarza (możesz jednak je zmienić). Dane kalendarza są zaczytywane do powiadomień SMS i email dla pacjentów.

Dodawanie kalendarza

Po zapisaniu się kalendarza, przejdź do jego ustawień kołem zębatym przy jego nazwie.
Otworzą się ustawienia kalendarza, w których możesz dodać nowe godziny przyjęć (dzięki temu pojawią się wolne terminy na kalendarzu).

Dodając nowy grafik zaznacz najpierw dzień grafiku, a następnie uzupełnij godziny, w których obowiązuje od-do.
Pamiętaj, aby wybrać dni obowiązywania grafiku - jeśli jest to tylko ten jeden dzień to wybierz datę od-do tego samego dnia.

Dodawanie grafiku/godzin przyjęć

Przypisz usługi lekarzowi
W ustawieniach pracownika pod sekcją kalendarzy znajduje się sekcja 'Rodzaje usług'. W tej sekcji przypisujesz usługi lekarzowi, które zostały zdefiniowane w całej bazie usług.

Przypisywanie usługi lekarzowi
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!